Plastik skal ikke ses som affald i hjemmet

Vi kan ikke undvære plastik. Det er både holdbart og billigt at producere, og vi bruger det til et utal af formål i industrien og i de produkter, vi omgiver os med i hverdagen – men vi skal bruge plastik med omtanke og genanvende det igen og igen til nye produkter.

På trods af et godt flaskepantsystem er vi i Danmark simpelthen ikke gode nok til at genbruge vores plastik, når vi brænder over halvdelen af det. Vi mister et stort økonomisk potentiale og vi bidrager unødvendigt til store CO2-udledninger. FN går forrest i kampen for at finde globale løsninger på plastikforurening, og vi presser på for handling og politisk fokus overalt. Der er mange løsninger – og Danmark kan være med til at levere dem. Vi skal bruge mindre plastik, finde gode måder at genanvende og genbruge – og så skal vi have involveret befolkningen mere aktivt.

Det afgørende er at sikre, at der alle steder i plastikkens rejse fra ny vare og til den ender som affald, bidrages til at finde løsninger. Det er vores oplevelse, at mange danskere er enige i dette og gerne vil bidrage.

Genanvendelse af plastik til nye produkter begynder med, at plastik bliver sorteret i husstande eller virksomheder. Mulighederne for anvendelse af den sorterede plastik er i høj grad afhængig af renheden efter sorteringen.

Plastik indsamlet fra husholdninger afsættes typisk som en blandet fraktion til videre sortering, omend der findes en række muligheder for afsætning til primær grovsortering i Danmark. Markedet for blandet plastik fra husholdninger er i øjeblikket presset, fordi man betaler for at komme af med fraktionen.

På sorteringsanlæggene sorteres den indsamlede plastik i flere plastiktyper. De hyppigst forekommende plastiktyper som PE, PP og PET sendes direkte videre til genanvendelse.

Figur 1. Plastik genbrugscirkel. Fra produktion til affaldssortering (1-9).

Figur 2. Plasvika mikro-genbrugsmiljø i hjemmet (A-C).

Plasvika – Mikro-genbrugsmiljø i hjemmet

Plast i forskellig udformning fylder i vores dagrenovationsaffald, både synligt og i vores opmærksomhed. En del kommuner vil indsamle plastikken sammen med restaffaldet og derefter sortere det maskinelt på et anlæg.

Vores tilgang er at lave en forbrugervenlig maskine, som i hjemmet kan makulere (B) den forbruger-opdelte plastik (A) og derved reducere pladsen til en brøkdel, som de tomme plastik beholdere optager.

Med de første makulerings-prototyper blev det dog klart, at den “rene” opdelte plastik var en let bearbejdelig plastpolymer, der bliver blød, når den opvarmes og hård, når den afkøles. Disse termoplastiske materialer kan afkøles og opvarmes flere gange og omdannes til nye former og funktion. Det kræver dog fin temperaturregulering, der er tilpasset plastopdelingen (PET, HDPE PP, mfl.).

Dermed var Plasvika’s vision om et Mikro-plastikgenbrugsmiljø i hjemmet en realitet.

Med en simpel app (under udvikling) der uddanner brugeren sammen den unikke makulerings- og opdelings-maskine, kan brugeren selv frasortere plastik (“guldet”), skabe værdi i hjemmet samt reducere mængden af plastik til renovation.