Forretningsbetingelser for Plasvika ApS

Priser og betalingsbetingelser

Medmindre andet er anført, er alle priser angivet ekskl. moms.

Betalingsfristen er 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling tilskrives renter med 2 % per påbegyndt måned fra betalingsfristen.

2243 6048

Kontakt@plasvika.dk